Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD STANU CYWILNEGO  / Rejestracja urodzenia dziecka
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestracja urodzenia dziecka Rejestracja urodzenia dziecka


Rejestracja urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Dla dzieci urodzonych w gminie Sulęczyno jest to:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

Do rejestracji noworodka i sporządzenia aktu urodzenia na podstawie zgłoszenia szpitalnego, niezbędna są następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie urodzenia wydane przez lekarza ( szpitale przekazują je bezpośrednio do urzędu )

W przypadku gdy rodzice dziecka są małżeństwem

  • Ważny dowód osobisty lub ważny paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

Zgodnie z nową ustawą  Prawo  o aktach stanu cywilnego nie ma obowiązku przedstawiania odpisów aktów, gdyż USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie aktów do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

Cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński poza granicami Polski, przy rejestracji dziecka przedstawiają oryginalny odpis aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku gdy matka dziecka jest panną

1)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka –  ważny dowód osobisty lub ważny paszport matki dziecka (akt urodzenia matki USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

2)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dowód osobisty lub paszport ojca dziecka

3)       Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców dziecka

4)       W pozostałych przypadkach – dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imię ( imiona ) dziecka, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia.

W przypadku gdy matka dziecka jest po rozwodzie

1)       jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – ważny dokument tożsamości matki dziecka , akt małżeństwa ( ze wzmianką o rozwodzie ) USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

2)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – ważny dokument tożsamości ojca dziecka

3)       Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka

                Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Rejestracja urodzenia i jeden odpis skrócony wydawane są bezpłatnie..

Termin i sposób załatwiania:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

  • Zgłoszenia urodzenia dziecka martwego należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • Matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • Ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
  • Ojciec dziecka – jeżeli zgłosił się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  • Przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka matka może dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie z datą sporządzenia i wskazać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )


data wytworzenia2017-06-12
data udostępnienia2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin720
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@