Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD STANU CYWILNEGO  / Zawieranie małżeństw cywilnych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zawieranie małżeństw cywilnych Zawieranie małżeństw cywilnych


Zawieranie  małżeństw cywilnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,     

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

Osoby wstępujące w związek małżeński zobowiązane są zgłosić się do USC z następującymi dokumentami:

 • Dokument tożsamości ( tj.  ważny dowód osobisty lub ważny paszport )
 • Zapewnienie ( jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o osobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo , jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko ( dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego  małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • W przypadku tzw. „ ślubu w plenerze” wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wyrażenie zgody na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji urzędu stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pisemna zgoda dysponenta obiektu, na terenie którego miałaby się odbyć taka ceremonia; opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza USC – 1.000 zł
 • Cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego składa następujące dokumenty: zapewnienie, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim -  dowód ustania poprzedniego małżeństwa tj. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu ( rozwodzie ) wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,  dokument stwierdzający możność zawarcia związku małżeńskiego według prawa  ojczystego cudzoziemca wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub orzeczenie sądu zwalniające z  obowiązku złożenia takiego dokumentu; ważny paszport do wglądu.

Opłata skarbowa:

 • 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 39,00 zł – za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień
 • 38,00 zł – za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Opłaty administracyjne:

Opłata administracyjna w wysokości:

 • Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy ( dotyczy przypadku kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy ).

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń  o wstąpieniu  w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc. Z ważnych powodów może zostać skrócony decyzją kierownika USC.

 

Dodatkowe informacje:

 • Wiek osób pragnących zawrzeć związek małżeński nie może być niższy niż 18 lat, warunkowo sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
 • Udział biegłego lub tłumacza przysięgłego przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz 180 ze zm. )

 data wytworzenia2017-06-12
data udostępnienia2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin665
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@