Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA sortuj po:    
strony    1 2     »»
Data wytworzenia 2019-10-03, ostatniej modyfikacji 2019-10-03 16:24

Sulęczyno, dnia 03.10.2019 r. GP.6733.2.2019     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z p...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2019-09-17, ostatniej modyfikacji 2019-09-25 10:49

Sulęczyno, dnia 17.09.2019 r. GP.6721.U364.2018 GP.6721.U365.2018 GP.6721.U331.2018   OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY SULĘCZYNO  o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jednego uchyl...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2019-09-10, ostatniej modyfikacji 2019-09-17 15:54

  Sulęczyno, dnia 10.09.2019r. GP.6720.U362.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno w zakresie ujawnienia obszarów z udokumentowanymi złożam...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2019-03-21, ostatniej modyfikacji 2019-03-25 08:25

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT     Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony  dnia 14 lutego br.   Wpł...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2019-03-05, ostatniej modyfikacji 2019-03-05 15:16

WÓJT GMINY SULĘCZYNO zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 ze zm.) do zgłaszania swoich rep...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2018-08-20, ostatniej modyfikacji 2018-08-20 15:25

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Na  podstawie  art. 90d oraz art. 90 e  ustawy  z dnia 7 września  1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.) uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2018-07-09, ostatniej modyfikacji 2018-07-11 09:43

Sulęczyno, dnia 09.07.2018 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....

» czytaj całość

Data wytworzenia 2018-05-30, ostatniej modyfikacji 2018-05-30 09:44

                                                                                     ...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2017-08-16, ostatniej modyfikacji 2017-08-16 15:43

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY Na  podstawie  art. 90d oraz art. 90 e  ustawy  z dnia 7 września  1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

» czytaj całość

Data wytworzenia 2017-06-20, ostatniej modyfikacji 2017-06-20 15:06

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE       Wójt Gminy Sulęczyno  ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODJAZACH I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozp...

» czytaj całość

strony    1 2     »»


Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@