Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SULĘCZYNO o wyłożeniu do publicznego wglądu 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY SULĘCZYNO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.778 , z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Sulęczyno:

  1. nr VI/60/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 09 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno,
  2. nr VI/62/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 09 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno
  3. VIII/74/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 07 lipca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56
  4. nr IX/83/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 lipca 2015 r. o przystąpieniu do uchylenia miejscowego uchwały nr XXV/261/2002 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty gminy Sulęczyno w części dotyczącej działki nr 48 położonej w obrębie geodezyjnym Żakowo oraz działki nr 183 położonej w obrębie geodezyjnym Kistowo, gmina Sulęczyno

oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno,
  2. fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno,
  3. fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

oraz

projektu uchylenia uchwały nr XXV/261/2002 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty gminy Sulęczyno w części dotyczącej działki nr 48 położonej w obrębie geodezyjnym Żakowo oraz działki nr 183 położonej w obrębie geodezyjnym Kistowo, gmina Sulęczyno, dla którego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w dniach od 23.05.2017r. do 21.06.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku, w godz. od 1000 do 1400.

Projekty przedmiotowych  planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sulęczynie.

 

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.05.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, na Sali Narad o godz. 1400.

               

                Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów miejscowych.

                Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sulęczyno (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2017r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

 

Ad. 1 Węsiory

projekt planu

rysunek planu

Ad. 2 Borek

projekt planu

rysunek planu

Ad. 3 Kłodno

projekt planu 

rysunek planu

oraz 

projekt uchylenia planu 

rysunek 1 planu

rysunek 2 planu

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla ww. planów.

Aneks do prognozy.data wytworzenia2017-05-15
data udostępnienia2017-05-15
sporządzone przezJoanna Kreft
opublikowane przezJoanna Kreft
ilość odwiedzin464
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@