Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SULĘCZYNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra oraz dz. nr 134/7 położonej w obręb

Sulęczyno, dn. 14.05.2019r.

GP.6721.U363.2018

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SULĘCZYNO

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra oraz dz. nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945, z późn zm.), zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Sulęczyno:

  • Nr XL/314/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra oraz dz. nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha
  • Nr XLVI/363/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 18 października 2018 roku zmieniającej powyższą uchwałę w  zakresie zmiany granic opracowani

oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081, z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra oraz dz. nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 27.05.2019 r. do 25.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, pokój nr 1, początek o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sulęczyno (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Wójt         

Bernard Grucza

 

Załączniki:

1. Plan Bukowa Góra i Sucha

2. Rysunek planu Bukowa Góra i Sucha

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

     - załącznik nr 1, nr 2, nr 3

 

 data wytworzenia2019-05-14
data udostępnienia2019-05-14
sporządzone przezKreft Joanna
opublikowane przezJoanna Kreft
ilość odwiedzin19
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@