Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodzenia dziecka
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestracja urodzenia dziecka, bieżące, menu 102 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Dla dzieci urodzonych w gminie Sulęczyno jest to:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

Do rejestracji noworodka i sporządzenia aktu urodzenia na podstawie zgłoszenia szpitalnego, niezbędna są następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie urodzenia wydane przez lekarza ( szpitale przekazują je bezpośrednio do urzędu )

W przypadku gdy rodzice dziecka są małżeństwem

  • Ważny dowód osobisty lub ważny paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

Zgodnie z nową ustawą  Prawo  o aktach stanu cywilnego nie ma obowiązku przedstawiania odpisów aktów, gdyż USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie aktów do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

Cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński poza granicami Polski, przy rejestracji dziecka przedstawiają oryginalny odpis aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku gdy matka dziecka jest panną

1)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka –  ważny dowód osobisty lub ważny paszport matki dziecka (akt urodzenia matki USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

2)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – dowód osobisty lub paszport ojca dziecka

3)       Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców dziecka

4)       W pozostałych przypadkach – dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imię ( imiona ) dziecka, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia.

W przypadku gdy matka dziecka jest po rozwodzie

1)       jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka – ważny dokument tożsamości matki dziecka , akt małżeństwa ( ze wzmianką o rozwodzie ) USC przenosi lub występuje do innych USC o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego we własnym zakresie.

2)       Jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem – ważny dokument tożsamości ojca dziecka

3)       Jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa – ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców dziecka

                Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Rejestracja urodzenia i jeden odpis skrócony wydawane są bezpłatnie..

Termin i sposób załatwiania:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

  • Zgłoszenia urodzenia dziecka martwego należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • Matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • Ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
  • Ojciec dziecka – jeżeli zgłosił się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  • Przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka matka może dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie z datą sporządzenia i wskazać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )

Metryka

data wytworzenia
2017-06-12
data udostępnienia
2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Karol Recław
ilość odwiedzin
1087
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.