Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa URZĄD STANU CYWILNEGO Zawieranie małżeństw cywilnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawieranie małżeństw cywilnych, bieżące, menu 103 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawieranie małżeństw cywilnych

Zawieranie małżeństw cywilnych

Zawieranie  małżeństw cywilnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,     

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

Osoby wstępujące w związek małżeński zobowiązane są zgłosić się do USC z następującymi dokumentami:

 • Dokument tożsamości ( tj.  ważny dowód osobisty lub ważny paszport )
 • Zapewnienie ( jest to dokument sporządzany w urzędzie, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o osobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dodatkowo , jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko ( dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego  małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • W przypadku tzw. „ ślubu w plenerze” wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wyrażenie zgody na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji urzędu stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, pisemna zgoda dysponenta obiektu, na terenie którego miałaby się odbyć taka ceremonia; opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza USC – 1.000 zł
 • Cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego składa następujące dokumenty: zapewnienie, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli cudzoziemiec pozostawał uprzednio w związku małżeńskim -  dowód ustania poprzedniego małżeństwa tj. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu ( rozwodzie ) wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,  dokument stwierdzający możność zawarcia związku małżeńskiego według prawa  ojczystego cudzoziemca wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub orzeczenie sądu zwalniające z  obowiązku złożenia takiego dokumentu; ważny paszport do wglądu.

Opłata skarbowa:

 • 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 39,00 zł – za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień
 • 38,00 zł – za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Opłaty administracyjne:

Opłata administracyjna w wysokości:

 • Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy ( dotyczy przypadku kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy ).

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń  o wstąpieniu  w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc. Z ważnych powodów może zostać skrócony decyzją kierownika USC.

 

Dodatkowe informacje:

 • Wiek osób pragnących zawrzeć związek małżeński nie może być niższy niż 18 lat, warunkowo sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
 • Udział biegłego lub tłumacza przysięgłego przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz 180 ze zm. )

 

Metryka

data wytworzenia
2017-06-12
data udostępnienia
2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Karol Recław
ilość odwiedzin
1040
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.