Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa URZĄD STANU CYWILNEGO Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uzupełnienie aktu stanu cywilnego , bieżące, menu 111 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sulęczyno,  USC,  pokój nr 14, piętro, tel. ( 58 ) 68-56-385, e-mail: usc@ug.suleczyno.pl,              

P. Bogumiła Paszylk

Wymagane dokumenty:

 • Złożenie wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez osobę uprawnioną,
 • Wskazanie dokumentu jaki ma zostać uzupełniony oraz dokumentu na podstawie, którego dokonane ma zostać uzupełnienie,
 • Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma zostać dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do wniosku należy załączyć oryginał tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów,
 • Określenie co ma zostać uzupełnione,
 • Ważny dokument tożsamości do wglądu przy składaniu wniosku.

Opłaty:

 • 39,00 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu aktu

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

-         Banków bądź Poczty ( według obowiązujących cenników oraz taryf ),

-         W kasie Urzędu Gminy w Sulęczynie ( bez dodatkowych opłat ),

Na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Sulęczynie

83-320 Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

Nr konta  41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

( z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „ Opłata skarbowa z tytułu...” )

Dowód uiszczenia opłaty proszę dołączyć do składanych dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba uprawniona tj.: osoba, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny, prokurator. Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, można złożyć również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt stanu cywilnego za pośrednictwem polskiego konsula. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze , dotyczy tej samej osoby do wniosku o uzupełnienie konieczne jest załączenie oryginału tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. W przypadku gdy uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwe organ reprodukcję tych materiałów. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje w formie czynności materialno – technicznej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Sulęczynie, przysługuje odwołanie do wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 2064 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. )
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( Dz. U. z 2015, poz. 2082  z  2016 r. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 23 ze zm. )

 

Metryka

data wytworzenia
2017-06-12
data udostępnienia
2017-06-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Karol Recław
ilość odwiedzin
1012
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.