Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Sulęczyno
Menu góra
Strona startowa DRUKI I FORMULARZE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „DRUKI I FORMULARZE, bieżące, menu 33 - BIP - Gmina Sulęczyno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

DRUKI I FORMULARZE

DRUKI I FORMULARZE

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzewa/krzewu

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

AZBEST - Informacja o wyrobach zawierających azbest

AZBEST - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie podmiotu obowiazanego do ponoszenia opłaty za usługi wodnej z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej


Drogi

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego

Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej, w odległości mniejszej od krawędzi jezdni, niż odległości określone w art. 43 ustawy o drogach publicznych

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę


Działalność Gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Załącznik do wniosku CEIDG-1

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulęczyno


Geodezja

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego


Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.


Podatki

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDL-1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDL-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1

ZAŁĄCZNIK DO DN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DN-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1

ZAŁĄCZNIK DO IN-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIN-1

ZAŁĄCZNIK DO IN-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIN-2

ZAŁĄCZNIK DO IN-1 DANE O  DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIN-3

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT–1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIL-1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIL-2

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIL-3

INFORMACJA O GRUNTACH  IR-1

ZAŁĄCZNIK DO IR-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZIR-1

ZAŁĄCZNIK DO IR-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZIR-2

ZAŁĄCZNIK DO IR-1 DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ZIR-3

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1

ZAŁĄCZNIK DO DR-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ZDR-1

ZAŁĄCZNIK DO DR-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ZDR-2

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dokonanie zmiany lub ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp i o degradacji i o rewitalizacji

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu  czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Ewidencja Obiektów Turystycznych

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Sulęczyno

Opis obiektu (pola biwakowego)

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi
hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.


Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o wpis do Rejestru Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Opis procedury

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Sulęczyno

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Metryka

data wytworzenia
2015-05-13
data udostępnienia
2015-05-13
sporządzone przez
Karol Recław
opublikowane przez
Recław Karol
ilość odwiedzin
9734
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.