Archiwum BIPStrona glowna SSDIP
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sulęczyno.
 

Tablica ogłoszeń
Urzędu Gminy

 »  Ogłoszenia i Obwieszczenia
 »  Podatki i opłaty lokalne
 »  Przetargi
 »  Nieruchomości
 »  Informacje nieudostępnione
 »  Kontrole
 »  Nabór pracowników

Moja sprawa

 »  Jak załatwić sprawę
 »  Gdzie złożyć podanie, wniosek, formularz
 »  Druki i formularze do pobrania

Urząd Gminy

 »  Kierownictwo Urzędu
 »  Referaty
 »  Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne

 »  Statuty
 »  Regulaminy
 »  Zarządzenia Wójta
 »  Strategia rozwoju
 »  Studium Gminy
 »  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 »  Zbiór Akt Prawa Miejscowego

Finanse

 »  Budżet Gminy
 »  Majątek Gminy

Rada Gminy

 »  Skład Rady
 »  Protokoły z posiedzeń
 »  Uchwały Rady
 »  Sprawozdania
 »  Komisje Rady
 »  Oświadczenia majątkowe

Serwis

 »  Strona główna
 »  Archiwumi
 »  Rejestr zmian
 »  Redakcja Biuletynu
 »  Instrukcja obsługi
 »  Statystyki
E lektroniczna skrzynka podawcza
 »  Monitor Polski
 »  Dziennik Ustaw
 »  Dziennik Urzędowy województwa pomorskiego

Informacja - udostępnianie aktów normatywnych.

    Wójt Gminy Sulęczynie informuje, że Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz zbiór aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej jest udostępniony do powszechnego wglądu w dniach i godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Sulęczyno - pok. nr 5 (Biuro Rady).

Informuję, że istnieje możliwość pobrania aktów prawnych w wersji elektronicznej i ich wydruku.

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 89/12 z dnia 24.10.2012r.

(-) Wójt Gminy
Bernard Grucza
Dane teleadresowe

godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek - środa7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 16:30piątek 7:30-14:30
 
Sulęczyno
NAZWA GMINYSulęczyno
RODZAJgmina wiejska
LOKALIZACJAwoj. pomorskie, pow. kartuski
KOD83-320
MIEJSCOWOŚĆSulęczyno, ul. Kaszubska 26
KONTAKTtel. +48 58 685-63-63
fax. +48 58 685-63-98
e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
NIP589-15-89-065
REGON0005 48620
Wójt Gminy Bernard Grucza
tel. +48 58 685-63-63
e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
Przewodniczący Rady GminyKazimierz Gliniecki
tel. +48 58 685-63-90
e-mail: rada@ug.suleczyno.pl
Sekretarz GminyWiesław Ulatowski
tel. +48 58 685-63-65
e-mail: sekretarz@ug.suleczyno.pl
Skarbnik GminyBarbara Wawrzon
tel. +48 58 685-63-70
e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
Wstecz
W górę ekranu

Tworzenie strony: 0.223 sekund