Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Nasz urząd  / Kontakt
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kontakt Kontakt

 

NAZWA GMINY Sulęczyno
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. pomorskie, pow. kartuski
KOD 83-320
MIEJSCOWOŚĆ Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
KONTAKT tel. +48 58 685-63-63
fax. +48 58 685-63-98
e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
NIP 589-15-89-065
REGON 0005 48620
Wójt Gminy Bernard Grucza
tel. +48 58 685-63-63
e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki
tel. +48 58 685-63-90
e-mail: rada@ug.suleczyno.pl
Sekretarz Gminy tel. +48 58 685-63-65
e-mail: sekretarz@ug.suleczyno.pl
Skarbnik Gminy Paweł Trzebiatowski
tel. +48 58 685-63-70
e-mail: skarbnik@ug.suleczyno.pl

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, który może być:

- przesłany pocztą na adres Gminy SulęczynoUrzędu
- złożony osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
- przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
- przesłany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Urzędu Gminy Sulęczyno utworzonej na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, tajemnice: skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Opłaty: dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom
.

 

Informacje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

do dnia 31-03-2015 są dostępne pod poniższym linkiem archiwum.bip.suleczyno.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Sulęczyno.


1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno,
2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data wytworzenia2015-03-31
data udostępnienia2015-03-31
sporządzone przezRecław Karol
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin63242
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@